FRAGT FRA 0 KR.
Osuma.dk Erhverv
søg
vælg leveringstid og sted
Valgte område — Skift
 
3495
69,90/l

Ajax mod kalk og fedt

Producent   Colgate DK

500 ml  Colgate DK

Ajax professionel mod kalk og fedt.
Ajax professional anti kalk og fedt
+ Irriterer øjnene og huden
+ Opbevares utilgængeligt for børn
+ Undgå indånding af dampe/aerosoltåger
+ Kommer produktet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
+ Må kun bruges på steder med god ventilation
+ Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
+ Spray ikke produktet mod øjnene og ansigt
Ingredienser:
5% nonioniske tensider, polycarbofales, parfume.