FRAGT FRA 0 KR.
Osuma.dk Erhverv
søg
vælg leveringstid og sted
Valgte område — Skift
 
3295
32,95/l

Husholdningssprit

Producent  Coop

1,0 l  Coop

Husholdningssprit fra Coop.
Ingredienser:
Ethanol 93%.
Opbevaring :
Køligt og velventileret sted udenfor børns rækkevidde.
Anvendelse :
Coop husholdningssprit kan anvendes til pletfjerning. Fjerner bl.a. farve fra kugle- og spritpenne. Brug så lidt sprit som muligt og gnid, til pletten er tør. Læg et stykke sugende stof under. Kan desuden anvendes til pudsning af spejle, vinduer og forkromede haner og som brændtof til fondue.

Forbrænding: Skyl straks med vand. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Tilkald ambulance. Fortsæt skylningen under transport.
Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand. Vask arbejdstøj, før det bruges igen.
Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.
Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt med vand. Ved ubehag eller ved indtagelse af
større mængder (100-150 ml ren ethanol for en voksen) fremkaldes opkastning og tilskadekomne transporteres til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet.