FRAGT FRA 0 KR.
Osuma.dk Erhverv
søg
vælg leveringstid og sted
Valgte område — Skift
 
775
0,26/stk

Coop Brilleservietter

Producent  Coop

30 stk

Hurtig og nem rengøring af briller, optisk udstyr som kameralinser og kikkertobjektiver, computer- og tv-skærme, mobiltelefoner og hjelmvisir.
Ingredienser:
<5% nonioniske overfladeaktive stoffer (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), konserveringsmiddel (Phenoxyethanol, chlorphenesin), aqua, alcohol, propylene glycol.
Anvendelse :
Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.
Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge.
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring sikkerhedsdatabladet eller etiketten fra produktet.
Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.
Forbrænding: Ikke anvendelig